Mina produkter finns på Lappat och Klart i Alingsås.

Marknader:
Kronhusets julmarknad, Göteborg, 2-17/12